Tilmelding

HeaderImage Tilmelding

Ønsker du at søge optagelse, skal du udfylde den nedenstående elektroniske ansøgningsblanket. Du skal søge senest d. 15/3 2017. Husk ligeledes at du skal søge om optagelse på enten htx eller hhx Viden Djurs, på  www.optagelse.dk. Du skal være erklæret uddannelsesparat til gymnasiet af din UU vejleder. På disse to eksterne link kan du læse om hvordan du får meldt dig til på optagelse.dk til enten IT eller Art: TILMELDINGIT eller TILMELDINGART

Der er 120 pladser til start i august 2017. 90 til Game IT College og Game Art College og 30 til Game Sport College. Ud fra en individuel vur­dering vælger vi de 120 mest egnede. Der vil bl.a. blive lagt vægt på studieegnethed, modenhed, engagement/interesse og allerede tilegnede evner indenfor spiludvikling/esport. Optagelsesdagen gennemføres lørdag d. 1. april 2017 i tidsrummet 10-16. Et endeligt program bliver udsendt når alle ansøgningerne er i hus efter d.15 . marts.

De optagne elever skal umiddelbart efter (senest d. 1. maj) indbetale et optagelsesgebyr på 5.000.- Optagelsesgebyret kan ikke tilbagebetales og går tabt hvis uddannelsen ikke påbegyndes. Depositummet går til dækning af eventuelle mangler ved værelset, når det fraflyttes. 

Vi gør opmærksomt på at Game College ikke er et sted, der egner sig for elever med psykiske handicap og behov for bostøtte. Alle elever med psykiske handicap skal igennem en ekstra screening for at sikre at de kan klare at bo på college og gennemføre uddannelsen.